O nas

Nasza działalność

Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić. Gabinet psychologiczno-seksuologiczny LiberaVita, jest miejscem, gdzie pomagamy Naszym Pacjentom, robić co mogą, w miejscu jakim są i z tym co posiadają. Wiemy, że nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być. Staramy się by Nasza pomoc, doskonaliła nawyki ponieważ jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Pomagamy kształtować myśli, a tym samym emocje i adekwatne zachowania, w celu uwolnienia umysłu od mętnych myśli, które odbierają poczucie szczęścia, wolności i samoświadomości.

Pomoc psychologiczna jest skoncentrowaniem się na odnalezieniu w pacjencie zasobów oraz zapobieganie ich utracie. Kształtowanie nowych nawyków i określenie destrukcyjnych schematów zaburzających komfort psychiki i codzienne funkcjonowanie. Praca z pacjentem opiera się na rozwijaniu pozytywnych uczuć, zachowań oraz przekonań. Wsparcie może dotyczyć wielu płaszczyzn, gdyż pomagamy osobom borykającymi się z kryzysami egzystencjalnymi, osobom w żałobie, osobom chorym somatycznie-lepiej radzić sobie z chorobą, jak również tym, którzy chcą poznać siebie

Olga

Założycielka Centrum Równowagi Psychicznej LiberaVita. Jestem dyplomowanym psychologiem, absolwentką psychologii o specjalności kliniczno-sądowej na Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W trakcie szkoły hipnoterapii na Akademii Hipnoterapii w Warszawie.  Ukończyłam dwuletnią szkołę w zakresie Seksuologii klinicznej, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, na AEH w Warszawie. Ukończyłam również półroczny kurs terapii behawioralnej organizowany przez Krakowskie Towarzystwo Medyczne oraz dwumodułowe szkolenie ,dotyczące terapii schematów w pracy z pacjentem indywidualnym, jak również dwumodułowe szkolenie w zakresie terapii małżeńskiej. Poza wyżej wymienionymi kwalifikacjami posiadam również specjalistyczne szkolenie z psychologii sądowej. Moja praca to pomoc psychologiczna osobom, które znalazły się w trudnych lub kryzysowych sytuacjach życiowych i mają problemy z podjęciem decyzji. Osobom, które doświadczają cierpienia i nie zawsze wiedzą, co jest jego źródłem. Zajmuję się indywidualną terapią osób dorosłych i młodzieży. Specjalizuję się w pomocy psychologicznej oraz psychologicznej diagnozie klinicznej. Specyfika mojej pracy ze względu na zakres kompetencji jakie posiadam, polega również na diagnozie psycho-seksuologicznej oraz terapii seksuologicznej jak również terapii par/małżeństw. Prowadzę również zajęcia socjoterapeutyczne z młodzieżą i dziećmi, a także Treningi Umiejętności Interpersonalnych oraz Treningi Zastępowania Agresji. Moje doświadczenie zdobywałam podejmując prace z osobami w kryzysie, przeżywającymi trudności I osamotnionymi.Będąc związaną zawodowo ze Stowarzeszeniem bezpieczny Dom pracowałam również z kobietami-ofiarami przemocy czy wykluczenia. W swej dotychczasowej pracy miałam okazję pomagć/wspierać pacjentów borykających się z dysfunkcjami seksualnymi, zaburzeniami osobowości, nerwicami, depresją, kryzysami egzystencjalnymi, osobami chorymi przewlekle oraz przeżywającymi stratę szeroko rozumianą. Poza wyżej wymienionymi, prowadzę również zajęcia ze studentami na kierunku psychologia oraz kierunkach pokrewnych. Działem, który jest mi bliski jest neuropsychologia, związek między funkcjami mózgu a zachowaniem człowieka. Pasjonuję się również hipnozą, jako metodą leczenia nerwic, depresji oraz niskiej samooceny.

Kasia

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na wydziale Pedagogicznym i Nauk o Zdrowiu na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Jestem certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień akredytowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego KBPN nr SP/0581/2011. Aktualnie znajduję się w procesie certyfikacji z Terapii małżeństw i par w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Poza wyżej wymienionymi kwalifakcjami posiadam również specjalistyczne szkolenie z wykorzystania technik mediacyjnych i negocjacyjnych w pracy z klientem. Ponadto udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych, w których brałam udział jako prelegent dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem uzależnionym.
Od lat związana jestem ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Dom. Doświadczenie to pozwala mi jeszcze lepiej zrozumieć osoby borykające się z problemami egzystencjalnymi.

W swojej dotychczasowej pracy widzę jak terapia znacząco poprawia jakość życia, jak leczy, jak zmienia codzienność. Od wielu lat pomagam także członkom rodzin osób uzależnionych, prowadząc psychoterapię współuzależnienia oraz tzw. syndromu DDA oraz DDD. Towarzyszenie ludziom w zmianie, pomaganie im w odzyskaniu nadziei, wspieranie w tworzeniu bardziej satysfakcjonującego życia.
W pracy zwracam szczególną uwagę na dobrą relację, przyjazną, wspierającą atmosferę i potrzeby drugiej osoby, która jest partnerem w relacji, a jej ocena sytuacji i jej wybory zasługują na najwyższy szacunek. Wzmacniam autonomię osób, z którymi pracuję. Zauważam i pomagam klientom dostrzegać, rozwijać i budować swoje Ja.

Natalia

Jestem dyplomowanym psychologiem, absolwentką psychologii o specjalności klinicznej ukończonej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jestem certyfikowanym terapeutą Biofeedback, ukończyłam szkolenie I i II stopnia w Instytucie Biofeedbacku i Noo-Psychosomatyki w Lublinie w zakresie terapii EEG, EMG, HRV I RSA. Ukończyłam również szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych w Centrum ABC Terapii w Kielcach, nadające mi tytuł trenera TUS.
Poza wyżej wymienionymi kwalifikacjami posiadam również liczne kursy i szkolenia związane ze stosowaniem i interpretacją testów psychologicznych, w tym uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford – Binet 5, szkolenie ze stosowania i interpretacji Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości 2 (MMPI-2), szkolenie z WISC-R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – Wersja Zmodyfikowana oraz szkolenie Specjalisty HR – testy psychologiczne i modele kompetecyjne w diagnozie pracowników (poziom zaawansowany). W celu poszerzania swojej wiedzy oraz umiejętności nieustannie biorę udział w różnych szkoleniach i kursach.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując – z dorosłymi – w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym mężczyzn i Oddziale Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, a także – z dziećmi – w przedszkolach.
Specjalizuję się w pomocy psychologicznej oraz psychologicznej diagnozie klinicznej. Moja praca to wsparcie i pomoc psychologiczna osobom, które doświadczają kryzysu psychicznego i nie radzą sobie z wszelkiego rodzaju trudnościami życiowymi, między innymi: zaburzeniem nastroju, lękiem, brakiem poczucia sensu życia, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami w relacjach międzyludzkich, a także trudnościami w przeżywaniu emocji. Pomoc psychologiczna ma na celu poprawę jakości życia oraz przywrócenie osobom zmagającym się z trudnościami odpowiedni komfort życia.
W pracy z klientem stawiam na empatię, zrozumienie i wspierającą atmosferę. Staram się zapewnić przestrzeń, w której w sposób bezpieczny i komfortowy będą mogli Państwo przeżyć różne elementy swojego życia. Stosuję indywidualne podejście do klienta. W kontakcie z drugim człowiekiem kieruję się otwartością oraz akceptacją.
Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić,
bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny,
czasami czuje się bardzo samotny.
– Ernest Hemingway

Rafał

Psychoterapia uzależnień i współuzależnienia.
Jestem pedagogiem i terapeutą, absolwentem Staropolskiej Szkoły Wyższej. Ukończyłem studia na kierunku Pedagogika o specjalności Resocjalizacja. Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień( w procesie certyfikacji) . Posiadam kwalifikacje do terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków , dopalaczy) oraz tzw. behawioralnych (hazard, pracoholizm, fonoholizm , uzależnienie od internetu). Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową uzależnień. Pracuję również z osobami doświadczającymi przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej oraz z osobami z poczuciem winy i poczuciem krzywdy. U osób – ofiar przemocy występuje często ból fizyczny, cierpienie psychiczne, m.in. w postaci lęku i obniżonego poczucia własnej wartości. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w Poradni Leczenia Uzależnień w Kielcach oraz na Oddziale Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym. Jestem związany i aktywnie działam w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu ”Wspólnie Pomagamy” którego głównym celem jest świadczenie wszelkiej pomocy osobom dotkniętym uzależnieniem i współuzależnieniem. W praktyce terapeutycznej zajmuję się również zwiększaniem świadomości w zakresie rozumienia własnych potrzeb, wyborów, emocji, relacji międzyludzkich, wspieraniem motywacji do zmiany. Podczas pracy w gabinecie korzystam z koncepcji i technik pracy, dostosowując formę współpracy do indywidualnych potrzeb klienta. Zależy mi na zbudowaniu przyjaznej, opartej na zaufaniu relacji terapeutycznej.

Jeśli masz problem z alkoholem , hazardem lub innymi nałogami, które wyniszczają Twoje życie……
Jeśli masz problem , którego nie potrafisz sam rozwiązać……..
Umów się na spotkanie.
Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być” George Eliot

Hania

Jestem dyplomowanym psychologiem, absolwentką psychologii o specjalności klinicznej ukończonej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Aktualnie znajduję się w procesie certyfikacji na Specjalistę Terapii Uzależnień w Łódzkiej Fundacji Vis Salutis, która posiada akredytację KBPN. Posiadam certyfikat terapeuty Biofeedbacku I i II stopnia. Jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku – Przygotowanie Pedagogiczne, gdzie poszerzam swoją wiedzę w zakresie metod pracy z dziećmi. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z poczucia własnej wartości, asertywności oraz technik relaksacji. Poza wymienionymi kwalifikacjami posiadam wiele ukończonych kursów oraz szkoleń m.in. Uprawnienia Diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford-Binet 5. Moja wiedza została wzbogacona przez nabywanie doświadczenia w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Kielcach, w Placówkach Oświatowych oraz Areszcie Śledczym.
Prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne w połączeniu z dialogiem motywującym oraz pracy na zasobach.
Specjalizuję się w obszarach związanych z regulacją emocji, trudnościami szkolnymi, uzależnieniami, lękami, stresem. Pracuję również z pacjentami nad ich rozwojem osobistym m.in. poczuciem własnej wartości, asertywnością, budowaniem granic, komunikacją oraz trudnościami w relacjach interpersonalnych i partnerskich.
W kontakcie z drugim człowiekiem kieruję się indywidualnym podejściem do każdego. Podczas sesji stawiam przede wszystkim na swobodną atmosferę, poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
Podczas konsultacji z rodzicami podpowiadam jak wspomóc rozwój dziecka oraz jak się z nim komunikować.
Kiedy nie jestem w gabinecie rozwijam swoje umiejętności budowania dobrych relacji z dziećmi jako trener pływania artystycznego.

Anna

Jestem dyplomowanym psychologiem, absolwentką psychologii o specjalności klinicznej ukończonej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiadam liczne kursy i szkolenia związane ze stosowaniem i interpretacją testów psychologicznych, między innymi uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford – Binet 5, szkolenie ze stosowania i interpretacji Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości 2 (MMPI-2). Jestem certyfikowanym terapeutą Biofeedback, ukończyłam szkolenie I i II stopnia w Instytucie Biofeedbacku i Noo-Psychosomatyki w Lublinie. Pracuję w placówkach oświatowych jako psycholog szkolny, gdzie wspieram dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju, prowadzę między innymi indywidualne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne w oparciu o techniki TUS oraz warsztaty rozwijające asertywność oraz poczucie własnej wartości. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu, ADHD, z mutyzmem wybiórczym, z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Pracuję także z młodzieżą w kryzysie psychicznym, z osobami zmagającymi się z autoagresją i myślami samobójczymi. Jestem w trakcie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, gdzie stale poszerzam swoją wiedzę o metodach pracy z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zdobywałam w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Kielcach, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach oraz w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni PLUS” w Kielcach. Pracuję również z osobami dorosłymi w zakresie rozwoju osobistego, rozwijania poczucia własnej wartości, trudnościami z przeżywaniem i kontrolą emocji, radzenia sobie ze stresem, rozwijaniem asertywności i budowania granic oraz trudnościami w relacjach interpersonalnych. Moja praca to także pomoc psychologiczna osobom doświadczającym trudnych lub kryzysowych sytuacji życiowych, takich jak zaburzenia nastroju, depresja, lęk o różnym podłożu, brak poczucia sensu życia, niskie poczucie własnej wartości. W swojej pracy stawiam na indywidualne podejście do pacjenta i budowanie pozytywnej relacji opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami

Skip to content